माहिती अधिकार समिती

पदनिर्देशित प्रथम अपिलीय प्राधिकारी
(महाविद्यालय माहिती आधिकारी)

प्रथम अपिलीय प्राधिकारी
(संस्था माहिती अधिकारी)

प्राचार्य

विधि महाविद्यालय, फलटण .
फ्लॉट नं.६ मोनिता स्वप्नशिल्प,
आर्यमान हॉटेल जवळ,
फलटण जी.सातारा
फोन नं. (०२१६६) २२२६५७/२२११२७
मो. नं. ९४२२४०५२६५

ऑड. रमेश सखाराम भोंसले,

मानद सचिव,
प्रियदर्शिनी ज्ञान प्रबोधिनी संस्था ,
फलटण जि.सातारा.
पुणे - फलटण रोड, फलटण, जी. सातारा.
फोन. नं. (०२१६६) २०००६७

जन माहिती अधिकारी
श्री. चव्हाण उमेश जनार्दन

मुख्य लिपीक, विधि महाविद्यालय, फलटण
पत्ता: सुशील्प वास्तू, फ्लॉट नं.५
लक्ष्मीनगर, फलटण
फोने नं. ८७९६-२१२०-७७