माहिती अधिकार समिती 

पदनिर्देशित प्रथम अपिलीय प्राधिकारी 
(महाविद्यालय माहिती आधिकारी)
प्रथम अपिलीय प्राधिकारी 
(संस्था माहिती अधिकारी)
प्राचार्य 
विधि महाविद्यालय, फलटण . 
फ्लॉट नं.६ मोनिता स्वप्नशिल्प, 
आर्यमान हॉटेल जवळ, 
फलटण जी.सातारा 
फोन नं. (०२१६६) २२२६५७/२२११२७ 
मो. नं. ९४२२४०५२६५
ऑड. रमेश सखाराम भोंसले, 
मानद सचिव, 
प्रियदर्शिनी ज्ञान प्रबोधिनी संस्था , 
फलटण जि.सातारा. 
पुणे - फलटण रोड, फलटण, जी. सातारा. 
फोन. नं. (०२१६६) २०००६७
जन माहिती अधिकारी 
श्री. चव्हाण उमेश जनार्दन 
मुख्य लिपीक, विधि महाविद्यालय, फलटण 
पत्ता: सुशील्प वास्तू, फ्लॉट नं.५ 
लक्ष्मीनगर, फलटण 
फोने नं. ८७९६-२१२०-७७